SCA Bio Norr Härnösand

Bio Norr i Härnösand har valt Safe Exit till sin HSE partner.

Vi stöttar Bio Norr i sin dagliga verksamhet. Här hjälper vi bland annat till att utföra riskanalyser samt upprätta räddningsplaner för de underhållsarbeten som utförs vid inträden i slutna utrymmen.

Vid Bio Norr tillverkar SCA en klimatsmart pellets. Produktion sker nästan uteslutande med hållbar energi. Spåntorken på BioNorr drivs med bioenergi - fint spån som sållats bort mellan lagring och leverans. Elen som används kommer delvis från vindkraft, alstrad på SCAs egen skogsmark.

Uppdrag i samarbete med Afry

Liquid Wind Ö-vik

Under höst/vinter 2023 var Peter Bas U för den första fasen i projektet gällande utbyggnad av grönt e-bränsle. Flagship one blir Europas största produktionsanläggning för grönt e-bränsle och kommer att kopplas samman med det kommunala energibolaget Övik Energi AB:s kraftvärmeverk Hörneborgsverket.

HAZOP 

I samarbete med Afry leder Vi  en HAZOP gällande pumpning i Salmijärvigruvan, Boliden.

Björn är delaktig i genomförandet av en HAZID som utförs på Aspa Bruk under våren 2023

Östrands massafabrik Sundsvall

SCA Östrand

Vi bidrar med resurs till Underhållsteknik för SCA Massa. Vår underhållsresurs hjälper teamet på Östrand med diverse underhållsuppdrag.

Norrlands Sjöentreprenad lägger ner slang Svanö

Svanö - Kramfors kommun

Under nov-dec 2022 var vi BAS-U i samband med byggnation av överföringsledning mellan Svanö och fastlandet inkl. markarbeten på respektive sida.

Sundsvall Energi

Sundsvall Energi och Liquid Wind har startat upp tillståndsansökan som ska ge förutsättningar för att genomföra projekten Phoenix och FlagshipTWO. Safe Exit bidrar genom Afry med resurs för uppdatering av säkerhetsrapport och genomförande av riskanalys i projekt Phoenix.

Vid Metsä Boards massa- och kartongfabrik i Husum, strax norr om Örnsköldsvik, har SafeExit varit Tillståndsskrivare vid underhållsstoppet 2021.

 Under september och oktober 2022 bidrog vi som  BAS U i projekt Ursus. En ny, modern fiberlinje ska ersätta två mindre linjer. Man planerar också att öka produktionskapaciteten på en av kartongmaskinerna med 200 000 ton. För att kunna öka produktionen investerar Metsä Board i en ny sodapanna och en ny turbin, en satsning på över tre miljarder kronor. Just nu arbetar ca 600 entreprenörer av olika nationaliteter i projektet.

Grycksbo pappersbruk

Ett kortare uppdrag där vi var delaktiga i en förstudie och drev en riskanalys (HAZID).  

Safe Exit bidrog ca 9 mån under 2021-2022 med HS Samordnare i Renewcells projekt att bygga upp en helt ny produktionslina för återvinning av textilier. Under projektet arbetade ca 400 entreprenörer från olika länder med bygget.CTMP projekt i Sundsvall Ortvikens pappersbruk

I detta projekt är vi representerade på underhållssidan där vi ansvarar för upplägg av det förebyggande underhållet.
Ny produktionslinje för CMTP-massa på Ortvikens pappersbruk.
Projektet omfattar en ny flingtorknings- och balningslinje samt en ombyggnad av den befintliga produktionslinjen för termomekanisk massa (TMP) vid SCAs pappersbruk i Ortviken, till en kemitermomekanisk linje för avsalumassa med en kapacitet på 300 000 ton per år.