Safe Exit är ett Sundsvallsbaserat företag som startade år 2020.

Vi har mer än 30 års erfarenhet av arbete inom industrin.


Vi hjälper er att nå nya nivåer inom säkerhetsarbetet

TRYGGHET FÖR DIG

Kontakta oss

Vårt team

Peter Hildingsson

Delägare, Konsult

Peter har stort engagemang för hälsa och säkerhet och har arbetat många år med detta. Jobbar som BAS U, HS- samordnare, tillståndsskrivare /Safety Officer, riskanalysledare, räddningsledare/luckvakt vid inträde i slutna utrymmen.

Linda hansson hildingsson

Delägare, Konsult

Linda har stort engagemang för arbetsmiljöarbete. Hon  tar bla uppdrag som Underhållsingenjör. Arbetar i IFS, SAP och Maximo. 

 
björn svedin

Senior Process Safety Engineer

Björn har gedigen erfarenhet från kemiska processer och har jobbat världen över med processäkerhet. Han utför olika typer av riskanalyser och är HSE samordnare.

jonathan bäck

Skyddstekniker

Jonathan har bred erfarenhet inom säkerhet. Sin erfarenhet som deltidsbrandman tar han med i sitt arbete med räddningsplaner.

Mattias jonsson

Skyddstekniker

Mattias har lång erfarenhet inom industrin. Sitt engagemang för säkerhetsarbete tar han fram i roller  som bla HS Samordnare eller BAS-U.

Safe Exit Sundsvall AB vill vara en kreativ arbetsplats som ger alla anställda möjligheter till variation och utveckling i arbetet. Vi strävar efter att de anställda ska kunna påverka innehållet i arbetet och företagets inriktning i stort samt arbetar medvetet för att skapa bra trivsel och gemenskap. 

Vi satsar på hälsa och friskvård i olika former. 


Våra värdeord är:
Trygghet, säkerhet och kvalitet


Hållbarhet

Safe Exit Sundsvall AB anser att arbetsmiljö, miljö- och hållbarhet är viktiga frågor för organisationens överlevnad och framgång. Vår vision är vara delaktiga i att skapa en hållbar framtid på en frisk och levande planet. Vi arbetar aktivt för att minska vår negativa miljöpåverkan och utvecklas som ett hållbart företag.

Arbetsmiljö

En generös inställning till kompetensutveckling är central för att vi ska kunna möta kundernas behov. Kompetens och arbetsuppgifter ska matcha varandra så att ingen i företaget ska behöva arbeta över eller under sin verkliga kompetens. Vi strävar efter att fördela arbetsuppgifterna så att ingen behöver utsättas för hög stress belastning.

På Safe Exit Sundsvall AB visar vi respekt och förståelse för våra olika personligheter, behov och arbetssätt och ser olikheterna som en tillgång i arbetet. Vi accepterar inte kränkande särbehandling.


 Det är framför allt för att förhindra skadligt bruk bland våra medarbetare som vi har en alkohol-och drogpolicy. Syftet är att undvika ohälsa, tillbud, olyckor, onödiga kostnader och att värna om en god arbetsmiljö. Målet är en säker och trivsam arbetsplats. Att ha en öppen attityd, personligt ansvarstagande och ett seriöst förhållningssätt till alkohol och droger är en förutsättning för att kunna förebygga problem. Därför är alkohol- och drogfrågan en arbetsmiljöfråga och ska integreras i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Miljö
Resor innebär kostnader, samtidigt som de påverkar vår gemensamma miljö. Det är därför viktigt att varje medarbetare överväger resfria möten när dessa kan ses som ett fullgott alternativ till det fysiska mötet. Målet är att samtliga tjänsteresor ska ske så kostnadseffektivt och miljömedvetet som möjligt.