Dags för nya utmaningar?

Safe Exit Sundsvall AB vill vara en kreativ arbetsplats som ger alla anställda möjligheter till variation och utveckling i arbetet. Vi strävar efter att de anställda ska kunna påverka innehållet i arbetet och företagets inriktning i stort samt arbetar medvetet för att skapa bra trivsel och gemenskap.

Vi satsar på hälsa och friskvård i olika former.Lediga tjänster

Vi har just nu inga lediga tjänster men skicka gärna in en spontanansökan

Är du rekryteringskonsult eller annonssäljare?

Safe Exit kontaktar på eget initiativ företag och organisationer vid köp av tjänster eller annonser för pågående rekrytering.

Hållbarhet

Safe Exit Sundsvall AB anser att arbetsmiljö, miljö- och hållbarhet är viktiga frågor för organisationens överlevnad och framgång. Vår vision är vara delaktiga i att skapa en hållbar framtid på en frisk och levande planet. Vi arbetar aktivt för att minska vår negativa miljöpåverkan och utvecklas som ett hållbart företag.

Arbetsmiljö

En generös inställning till kompetensutveckling är central för att vi ska kunna möta kundernas behov. Kompetens och arbetsuppgifter ska matcha varandra så att ingen i företaget ska behöva arbeta över eller under sin verkliga kompetens. Vi strävar efter att fördela arbetsuppgifterna så att ingen behöver utsättas för hög stress belastning.

På Safe Exit Sundsvall AB visar vi respekt och förståelse för våra olika personligheter, behov och arbetssätt och ser olikheterna som en tillgång i arbetet. Vi accepterar inte kränkande särbehandling.


 Det är framför allt för att förhindra skadligt bruk bland våra medarbetare som vi har en alkohol-och drogpolicy. Syftet är att undvika ohälsa, tillbud, olyckor, onödiga kostnader och att värna om en god arbetsmiljö. Målet är en säker och trivsam arbetsplats. Att ha en öppen attityd, personligt ansvarstagande och ett seriöst förhållningssätt till alkohol och droger är en förutsättning för att kunna förebygga problem. Därför är alkohol- och drogfrågan en arbetsmiljöfråga och ska integreras i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Miljö
Resor innebär kostnader, samtidigt som de påverkar vår gemensamma miljö. Det är därför viktigt att varje medarbetare överväger resfria möten när dessa kan ses som ett fullgott alternativ till det fysiska mötet. Målet är att samtliga tjänsteresor ska ske så kostnadseffektivt och miljömedvetet som möjligt.