safe exit
SUNDSVALL AB     
TRYGGHET FÖR DIG
 


Vi hjälper er att nå nya nivåer inom säkerhetsarbetet
Vi STÖDJER dig i projekt likväl som i daglig verksamhet 
  MED SÄKERHET I FOKUS


VI ERBJUDER TJÄNSTER MED FOKUS PÅ
HÄLSA OCH SÄKERHET  INOM INDUSTRIN

Safe Exit Sundsvall AB är ett konsultbolag med säte i Sundsvall. 

Vi har en kunnig personal med många års erfarenhet från process- och industribranschen. 

Vi erbjuder konsulter med lång erfarenhet och kunskap inom hälsa, säkerhet, processäkerhet och underhåll. 

PROCESS SÄKERHET

Vi hjälper dig höja säkerheten på din arbetsplats genom riskanalyser och kartläggningar

TILLSTÅNDSSKRIVNING

Vi har gedigen erfarenhet av tillståndsskrivning för högriskarbeten som arbete i slutna utrymmen, heta arbeten, kemiska risker och höghöjdsarbete

BAS U /
HS samordning

BAS U och HS-samordnare utgör ett viktigt stöd och expertis till hela organisationen när det gäller det systematiska miljö- och arbetsmiljöarbetet

Säkerhet i slutna utrymmen - LUCKVAKT o INSTIGNINGSLEDARE

 Vi har gedigen kunskap från industri gällande instigning i tankar, autoklaver, cisterner, brunnar mm

BESIKTNING AV FALLSKYDDSUTRUSTNING

Vi besiktar din fallskyddsutrustning som tex selar, lyftblock, mm