VI ERBJUDER TJÄNSTER MED FOKUS PÅ
HÄLSA OCH SÄKERHET  INOM INDUSTRIN

Safe Exit Sundsvall AB är ett konsultbolag som specialiserar sig på process- och industribranschen. Vi har ett team av erfarna konsulter som kan hjälpa dig med dina utmaningar inom hälsa, säkerhet, processäkerhet och underhåll. Vi levererar högkvalitativa lösningar som är anpassade efter dina behov och mål. 

Vi arbetar med ett helhetsperspektiv och anpassar våra lösningar efter kundens behov och förväntningar. Vi strävar efter att skapa trygghet, förtroende och långsiktiga relationer med våra kunder.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Vi hjälper dig med ditt systematiska arbetsmiljöarbete genom att erbjuda kvalificerad rådgivning, utbildning och stöd. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med olika typer av organisationer och branscher, och vi anpassar våra tjänster efter dina behov och mål. Vårt syfte är att bidra till en hållbar och frisk arbetsmiljö som främjar både verksamhetens resultat och medarbetarnas välbefinnande.

PROCESS SÄKERHET

Vi hjälper dig höja säkerheten på din arbetsplats genom riskanalyser och kartläggningar. Det innebär att vi identifierar och bedömer de faror och risker som kan uppstå i din verksamhet, samt föreslår åtgärder för att förebygga eller minska dem. Vi har lång erfarenhet och kompetens inom arbetsmiljö, brandskydd, ergonomi och säkerhetskultur. Vi anpassar våra tjänster efter dina behov och mål, och ger dig konkreta råd och verktyg för att skapa en trygg och hälsosam arbetsplats.

Arbetstillstånd och TILLSTÅNDSSKRIVNING

Vi på Safe Exit är experter på att skapa säkra och effektiva arbetsmiljöer för alla typer av verksamheter. Vi hjälper dig implementera arbetstillstånd för riskfyllda arbeten, så att du kan förebygga olyckor, skador och förseningar. Arbetstillstånd är ett sätt att kontrollera och dokumentera att alla nödvändiga åtgärder har vidtagits innan ett riskfyllt arbete påbörjas. Det kan till exempel handla om el-, höjd-, het- eller grävarbete. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för ditt företags behov, från utbildning och rådgivning och uppföljning. Kontakta oss idag för att få veta mer om hur vi kan hjälpa dig med arbetstillstånd för riskfyllda arbeten.

SÄKERHET I SLUTNA UTRYMMEN 

 Vi har gedigen kunskap från industri gällande instigning i tankar, autoklaver, cisterner, brunnar mm

BAS U /
HS samordning

BAS U och HS-samordnare utgör ett viktigt stöd och expertis till hela organisationen när det gäller det systematiska miljö- och arbetsmiljöarbetet

BESIKTNING AV FALLSKYDDSUTRUSTNING

Vi besiktar din fallskyddsutrustning som tex selar, lyftblock, mm