Systematiskt arbetsmiljöarbete

Vi har kunskapen och medlen för att hjälpa dig framåt i ditt systematiska arbetsmiljöarbete. 

Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 gäller för alla arbetsgivare. Systematiskt arbetsmiljöarbete är ett sätt att förebygga och förbättra arbetsmiljön på en arbetsplats. Det innebär att arbetsgivaren, tillsammans med arbetstagarna och deras skyddsombud, regelbundet undersöker, bedömer och åtgärdar risker i arbetsmiljön. Systematiskt arbetsmiljöarbete är inte bara ett lagkrav, utan också ett sätt att skapa en trygg, hälsosam och trivsam arbetsplats som främjar produktivitet och kvalitet. Genom att arbeta systematiskt med arbetsmiljön kan man minska sjukfrånvaron, öka produktiviteten och trivseln, samt stärka arbetsgivarens varumärke.

Vi hjälper dig med ditt systematiska arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är ett lagkrav som syftar till att skapa en god och säker arbetsmiljö för alla anställda. SAM innebär att du som arbetsgivare regelbundet ska identifiera, bedöma och åtgärda risker i arbetsmiljön, samt följa upp och utvärdera arbetet. Vi erbjuder bland annat:

- Utbildning och rådgivning i SAM

- Kartläggning och analys av arbetsmiljörisker

- Handlingsplaner och åtgärdsförslag för att förebygga och minska risker

- Uppföljning och utvärdering av arbetsmiljöarbetet

 

Vi anpassar våra tjänster efter dina behov och förutsättningar.