safe exit
SUNDSVALL AB     
TRYGGHET FÖR DIG
 


Vi hjälper er att nå nya nivåer inom säkerhetsarbetet
Vi STÖDJER dig i projekt likväl som i daglig verksamhet 
  MED SÄKERHET I FOKUS


Processäkerhet

Processäkerhet handlar om att förebygga olyckor, haverier och störningar i processanläggningar som kan leda till skador på människa, miljö eller egendom genom brand, explosion, utsläpp av skadliga ämnen. Att hantera processrisker i industrin på ett effektivt sätt kräver förståelse av den tekniska utformningen av en anläggning, verksamhetens organisation och människors roll. Dessa samverkar och påverkar varandra och ska därför beaktas tillsammans.

Vi hjälper till att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att :

- förhindra att en farlig situation uppstår
- undvika att en farlig situation eskalerar 
- begränsa konsekvenserna av en farlig situation


Vi hjälper dig identifiera och hantera risker


Riskanalyser

 HAZOP, LOPA, Grovanalys, What If, FMEA


Vi leder riskanalyser vid olika typer av projekt

Identifiering av risker vid hantering av brandfarlig vara
Vi hjälper till att revidera befintliga riskanalyser i verksamhet