BESIKTNING AV FALLSKYDDSUTRUSTNING
MED SÄKERHET I FOKUS

Vi hjälper er att nå nya nivåer inom säkerhetsarbetet

TRYGGHET FÖR DIG

Vi besiktar din fallskyddsutrustning

 Är er utrustning godkänd eller bör de kasseras? Har ni rätt rutiner och dokumentation för besiktning? 
Undvik höga sanktionsavgifter om fallskyddet inte uppfyller gällande lagar. 
Vi besiktar din utrustning.

Fallskyddsutrustning

Har du skyddsselar, lyftblock eller annan räddningsutrustning som kräver kontroll?  Fallskyddsutrustning skall enligt EN365:2004 och AFS2001:03 besiktas och dokumenteras av en kompetent person minst en gång per år.