safe exit
SUNDSVALL AB     
TRYGGHET FÖR DIG
 


Vi hjälper er att nå nya nivåer inom säkerhetsarbetet
Vi STÖDJER dig i projekt likväl som i daglig verksamhet 
  MED SÄKERHET I FOKUS


FÖR ATT ÖKA TRYGGHETEN, SÄKERSTÄLLA ATT ALLA REGLER EFTERFÖLJS OCH MINSKA RISKEN FÖR OLYCKOR KRÄVS MÅNGA GÅNGER ETT SKRIFTLIGT TILLSTÅND FRÅN ARBETSGIVAREN. 
I SAMBAND MED UTFÄRDANDET AV TILLSTÅNDET SKA IDENTIFIERADE RISKER SAMT DESS ÅTGÄRDER GÅS IGENOM TILLSAMMANS MED UTFÖRARE. 

Har du behov av tillståndsskrivare 

ELLER VILL VETA MER

Vi har lång praktisk erfarenhet av tillståndsskrivning
för riskfyllda arbeten

Ledord i vårt HS arbete

DIALOG, FÖRSTÅELSE, LÄRANDEexempel på riskfyllda arbeten där vi skriver tillstånd kan vara

Heta arbeten

  När heta arbeten utförs på en tillfällig arbetsplats och dessutom anses brandfarligt ska Brandskyddsföreningens säkerhetsregler Heta Arbeten® följas. Detta är ett försäkringskrav för att du ska ha möjlighet till full ersättning i händelse av att du orsakar en brand under arbetets utförande.

Hög höjd

Vid byggnads- och anläggningsarbete där det finns risk för fall från 2 meter eller mer ska man välja gemensamma skyddsåtgärder i första hand. Det kan vara ett arbete med risk för fall från höjd eller ett arbete på ett tak.  Alla arbeten med fallrisker från 2 meter eller mer ska beskrivas med hur de kommer att förebyggas. De förebyggande åtgärderna ska finnas med i arbetsmiljöplanen på byggarbetsplatsen.

slutna utrymmen

Vid arbete inuti cistern, brunn, silo eller lastutrymme där det förekommer brandfarliga vätskor krävs enligt AFS 2017:3:

  • skriftligt arbetstillstånd från arbetsgivaren eller någon annan som arbetsgivaren bestämt innan arbetet påbörjas