TILLSTÅNDSSKRIVNING
VI HAR LÅNG ERFARENHET AV TILLSTÅNDSSKRIVNING INOM HÖGRSISKARBETEN
MED SÄKERHET I FOKUS

Vi hjälper er att nå nya nivåer inom säkerhetsarbetet

TRYGGHET FÖR DIG
FÖR ATT ÖKA TRYGGHETEN, SÄKERSTÄLLA ATT ALLA REGLER EFTERFÖLJS OCH MINSKA RISKEN FÖR OLYCKOR KRÄVS MÅNGA GÅNGER ETT SKRIFTLIGT ARBETSTILLSTÅND FRÅN ARBETSGIVAREN. 
I SAMBAND MED UTFÄRDANDET AV TILLSTÅNDET SKA IDENTIFIERADE RISKER SAMT DESS ÅTGÄRDER GÅS IGENOM TILLSAMMANS MED UTFÖRARE. 

Implementering av arbetstillstånd

Vi hjälper dig implementera arbetstillstånd för riskfyllda arbeten. Arbetstillstånd är ett sätt att förebygga olyckor och skador på arbetsplatsen genom att identifiera och hantera risker innan arbetet påbörjas. Vi erbjuder utbildning, rådgivning och stöd för att du ska kunna införa ett effektivt och säkert system för arbetstillstånd. Vi anpassar våra tjänster efter dina behov och din verksamhet. Kontakta oss idag för att få veta mer om hur vi kan hjälpa dig.

Tillståndsskrivare för högriskarbeten

Vi har gedigen erfarenhet av att skriva tillstånd för högriskarbeten som kräver särskild kompetens och försiktighet.
Till exempel kan vi hjälpa dig med tillstånd för arbete i slutna utrymmen, där det finns risk för syrebrist, brand eller explosion. Vi kan också skriva tillstånd för heta arbeten, som svetsning, skärning eller lödning, där det finns risk för gnistor, glöd eller värme. Vi har även kunskap om kemiska risker, som hantering av farliga ämnen, gaser eller vätskor, där det finns risk för förgiftning, irritation eller skador. Slutligen kan vi skriva tillstånd för höghöjdsarbete, som arbete på tak, ställningar eller lyftanordningar, där det finns risk för fall eller nedfallande föremål. Vi följer gällande lagar och regler för att säkerställa att ditt arbete blir så tryggt och effektivt som möjligt.


Ledord i vårt HS arbete

DIALOG, FÖRSTÅELSE, LÄRANDE

Heta arbeten

  När heta arbeten utförs på en tillfällig arbetsplats och dessutom anses brandfarligt ska Brandskyddsföreningens säkerhetsregler Heta Arbeten® följas. Detta är ett försäkringskrav för att du ska ha möjlighet till full ersättning i händelse av att du orsakar en brand under arbetets utförande.

Hög höjd

Vid byggnads- och anläggningsarbete där det finns risk för fall från 2 meter eller mer ska man välja gemensamma skyddsåtgärder i första hand. Det kan vara ett arbete med risk för fall från höjd eller ett arbete på ett tak.  Alla arbeten med fallrisker från 2 meter eller mer ska beskrivas med hur de kommer att förebyggas. De förebyggande åtgärderna ska finnas med i arbetsmiljöplanen på byggarbetsplatsen.

slutna utrymmen

Vid arbete inuti cistern, brunn, silo eller lastutrymme där det förekommer brandfarliga vätskor krävs enligt AFS 2017:3:

  • skriftligt arbetstillstånd från arbetsgivaren eller någon annan som arbetsgivaren bestämt innan arbetet påbörjas


Har du behov av tillståndsskrivare 

ELLER VILL VETA MER