hse samordning
MED SÄKERHET I FOKUS

Vi hjälper er att nå nya nivåer inom säkerhetsarbetet

TRYGGHET FÖR DIG

Behov av BAS-U eller HSE Samordnare ?

Vårt fokus är tredje part och att vi alla ska komma hem oskadda vid dagens slut. Vi har lång erfarenhet av samordning från olika typer av industri.

Ledord i vårt 
HS arbete
DIALOG
FÖRSTÅELSE
LÄRANDE

Byggarbetsmiljösamordnare  BAS-U

En byggherre som utför ett byggnads- eller anläggningsarbete, har ett obligatoriskt samordningsansvar. Under tiden arbetet planeras och projekteras ska byggherren tänka på arbetsmiljön både för arbetstagarna som ska uppföra byggnaden eller anläggningen, och för dem som ska använda den när den är klar. Byggherren ska utse en byggarbetsmiljösamordnare, dels för planering och projektering av arbetet (BAS-P), dels för utförandet av arbetet (BAS-U). Byggherren kan utse sig själv eller någon annan till byggarbetsmiljösamordnare, men byggherren har alltid kvar sitt arbetsmiljöansvar. Den som har uppdraget som byggarbetsmiljösamordnare ska vara kompetent för uppgifterna och från och med 1 januari 2011 måste kvalifikationerna kunna styrkas av byggherren. Om det finns annan verksamhet där byggarbeten utförs och som omfattas av kravet på samordningsansvar på grund av gemensamt arbetsställe ska den som har samordningsansvaret samråda med byggarbetsmiljösamordnaren.

HS Samordnare

HSE Samordnaren driver arbetsmiljöarbetet genom positiv kommunikation och nära dialog. HSE Samordnaren säkerställer att arbetet inom projektet drivs i enlighet med gällande lagar, regler och standarder.  
HSE Samordnaren planerar och genomför riskanalyser, utbildningar samt utvärderar och sammanställer HSE-data och rapporter.