Bra utrustning är säkerhet 

Vår utrustning

Bra utrustning är viktigt för säkerheten och vi kontrollerar och besiktar vår utrusting enligt gällande krav. Vi tillhandahåller den utrustning som krävs för den instigning vi övervakar förutom lufttuber, det måste du som kund stå för. Utrustning består bla av triopod, lyftblock, selar, syremätare, gasmasker mm och självklart är hjärtstartare en del av vår standardutrustning.

Vi har utrustning som säkrar dig

Fallblock

Fallskyddsblock med inbyggd räddningsvinsch. Certifierad för vertikalt bruk, horisontellt bruk, arbete vid skarpa kanter, klarar en maxvikt om 150kg. Blocket är helt automatisk och har en direkt inbromsning vid ett fall.

Godkännande
CE EN360 - Fallskyddsblock
CE EN 1496 Typ B - Lyftanordning för räddning.
CNB/P/11.060 - Kantradie minst 0,5mm.  
CNB/P/11.062 - Certifierat för personer med max vikt 150kg (inkl. utrustning och kläder).

XTirpa Pole Hoist

Det här tvådelade bärbara systemet är ett av de mest mångsidiga systemen på marknaden för horisontella och vertikala arbeten i slutna utrymmen. Används både som fallskydd och räddningssystem. Justerbar i höjd och längd för perfekt inpassning. Ett perfekt system där det finns begränsat med utrymme ovan ingångshål, tex inom kem och livsmedelsindustrin. Konstruerad för fallskydd, räddning och positionering av personal.

Godkännande
CE EN 795:2012 Typ A

Tripod

Komplett professionellt tripodpaket som täcker in många olika behov, som fallskydd, personlyft och räddning. Avsedd att användas vid arbeten i trånga utrymmen som brunnar, tankar, silos mm.

Godkännande
CE EN795:2012 Typ B - Temporär förankringspunkt.
CE EN1496 Typ A och B - Lyftanordning för personlyft och räddning.
CE EN 360 - Fallskyddsblock
CEN/TS 16415 - Certifierad för 2 personer med max vikt 150kg/st inkl. utrustning och kläder.
2006/42/CEE - Maskin direktiv. Lyftanordning för materiallyft.