Utbilding genom Teknikutbildarna

Vi samarbetar med Teknikutbildarna gällande utbildning.

Teknikutbildarna är ett av Sveriges största utbildningsföretag med ett brett utbud av kurser, framförallt inom många teknikområden.


Se trailer för webbutbildning gällande slutna utrymmen: 

– Den här webbkursen är både lärorik och bra, den har ett pedagogiskt upplägg med många genomtänkta praktiska inslag, säger Johan Nylander på Säkerhetsstrategen som är en av de personerna som kvalitetsgranskat webbkursen.