Vi utför kartläggning och inventering över dina slutna utrymmen .

Vi hjälper dig höja säkerheten på din arbetsplats genom kartläggningar och inventering.

Kartläggning av ert säkerhetsarbete

Vi kartlägger och ger förslag på förbättringar gällande  ert  säkerhetsarbete kring slutna utrymmen. 
Med hjälp av en rad frågor som baseras på lagar och förordningar skapar vi oss en bild av ert nuvarande arbetssätt kring slutna utrymmen. Utifrån vår praktiska erfarenhet av hela arbetsprocessen ger vi er förslag till förbättringar.

Om du har en fråga om slutna utrymmen på din anläggning, kontakta oss.


Vi kartlägger, inventerar och upprättar räddningsplaner till era slutna utrymmen.
För oss går säkerheten först, för att skapa trygghet för arbete i slutna utrymmen.

Klarar ni av att rädda en person ur slutet utrymme inom rimlig tid om olyckan är framme?  
Hjärnan drabbas av hjärnskador redan efter några minuter, eftersom det är det organ i kroppen som är känsligast för syrebrist. 

Vi hjälper er med att ta fram räddningsplaner

Säker avställning av slutet utrymme

Vi har lång erfarenhet av säker avställning av objekt för att säkra tredje man vid tex underhållsarbete. 
Att nå säker avställning vid tex underhållsarbete krävs bra rutiner och kunskap om risker. Säker avställning betyder att separera riskfyllda objekt från system på vilket arbete ska utföras. Detta kan göras med hjälp av sk LoToTo (LockOutTagOutTryOut) och PTW (Permit to Work). Med vår kunskap och erfarenhet av dessa verktyg kan vi hjälpa er att nå nya nivåer inom säkerhetsarbetet.