safe exit
din hse partner  MED SÄKERHET I FOKUS

Vi hjälper er att nå nya nivåer inom säkerhetsarbetet

TRYGGHET FÖR DIG

systematisk arbetsmiljöarbete 

Hur arbetar ni med systematiska arbetsmiljöarbetet på er arbetsplats?  Att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp är centralt i det systematiska arbetsmiljöarbetet.  Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och för att arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt. Ansvaret gäller också för inhyrd personal.


Du kan själv testa hur ni arbetar med säkerhet genom att genomföra Prevents säkerhetsvisare


På arbetsmiljöverket kan du läsa mer om systematiska arbetsmiljöarbetet 

Kartläggning av ert säkerhetsarbete

Vi hjälper dig höja säkerheten på din arbetsplats genom kartläggningar och inventering.
 Utifrån vår praktiska erfarenhet av arbetsprocesser ger vi er förslag till förbättringar.