Du ska känna dig trygg med oss som luckvakt och instigningsledare.


För oss går säkerheten först, för din trygghet.

Varför behövs en luckvakt?

Luckvakten är livlinan till den som jobbar i det slutna utrymmet. Luckvakten ska snabbt kunna påbörja räddning vid en oförutsedd händelse i det slutna utrymmet. Luckvakten har kunskap om fallskyddsutrustningen och har säkerställt att den har riggats på rätt sätt inför oförutsedd händelse.

Luckvaktens ansvar
 • Kontroll att riskanlys är utförd
 • Kontroll att fallskyddsutrustning är ok för den specifika uppgiften
 • påbörja räddning vid oförutsedd händelse

Vi har ett helhetskoncept 

    Vi genomför Säker Jobb Analys och utför en räddningsplan. Vi tillhandahåller den utrustning och de luckvakter/instigningsledare som krävs för att genomföra arbete i det slutna utrymmet på tryggt och säkert sätt.  
  Vi säkerställer tillsammans med produktionen att utrymmet är säkrat från yttre media genom tex LoToTo.


Arbetssäkeranalys

Vi medverkar i beredning av arbetet inför instigning i slutet utrymme genom att vi utför en SJA (Säker jobb analys) där vi tittar på vilka risker som kan uppstå i och med det arbete som ska ske och föreslår åtgärder för att utföra arbetet i slutet utrymme på säkert sätt. Vårt mål är att personen ska kunna räddas ut ur utrymmet inom 3 minuter till säker plats för fortsatt insats av Räddningstjänst. 

Utförande

Vi riggar vår utrustning som tex triopod, lyftblock, selar, syremätare, gasmasker mm inför instigning och säkrar för räddning av den person som ska inträda i slutna utrymmet. 

Våra vakter vid luckan/ingången har erforderlig utbildning och är utbildade i L-ABCD. Vi tillhandahåller även hjärtstartare som en del av vår standardutrustning.

Räddningsplan

Innan arbetet kan påbörjas ska vår räddningsplan godkännas av kunden. I räddningsplanen framgår hur räddning ur ett specifikt slutet utrymme ska ske. Där beskrivs detaljerat vilken utrustning  vi kommer använda och som krävs för säker instigning. Där beskrivs även instigningsledarnas kommunikationsvägar och arbetssätt.

Säker instigning

Enligt standard EN13445 ska manluckor för instigning hålla 600 mm i diameter. Detta för att person med säkerhetsutrustning ska kunna räddas på ett snabbt och säkert sätt. Många cisterner och  tankar håller inte detta mått vilket försvårar räddning väsentligt. Vi har kunskap och utrustning för att säkra arbete i slutet utrymme även då kärlet har mindre manluckor än 600 mm.

Vår utrustning

Kvalitativ utrustning är viktigt för säkerheten och vi kontrollerar och besiktar vår utrustning enligt gällande krav. 

Vi följer arbetsmiljöverkets föreskrifter

Vi följer arbetsmiljöverkets föreskrifter och håller oss uppdaterade gällande lagar och regler.

Exempel på Arbetsmiljöverkets föreskrifter gällande slutna utrymmen
 • AFS 2009:2 Arbetsplatsens utforming §75, §78
 • AFS 1999:3 Byggnades-Anläggningsarbete §68, §69
 • AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker §4, §5, §31 o 32, §36
 • AFS 1982:3 Ensamarbete §4

Slutna utrymmen

Ett Slutet utrymme (Confined Space) är :

 • Ett utrymme som är väsentligen (dock ej alltid) slutet
 • Innehåller hälso-och/eller säkerhetsrisker
 • Har inte utformats för att medarbetare ska vistas där längre tider
 • Har begränsade eller blockerade in-eller utgångar
 • Är tillräckligt stort för att en person ska få plats i det och utföra arbete
 • Begränsad luftcirkulation