safe exit
din hse partner  MED SÄKERHET I FOKUS

Vi hjälper er att nå nya nivåer inom säkerhetsarbetet

TRYGGHET FÖR DIG


Du ska känna dig trygg med oss som luckvakt och instigningsledare.

För oss går säkerheten först, för din trygghet.

Varför behövs en luckvakt?

Luckvakten är livlinan till den som jobbar i det slutna utrymmet. Luckvakten ska snabbt kunna påbörja räddning vid en oförutsedd händelse i det slutna utrymmet. Luckvakten har kunskap om fallskyddsutrustningen och har säkerställt att den har riggats på rätt sätt inför oförutsedd händelse.

Luckvaktens ansvar
  • Kontroll att riskanlys är utförd
  • Kontroll att fallskyddsutrustning är ok för den specifika uppgiften
  • påbörja räddning vid oförutsedd händelse

Vi har ett helhetskoncept 

Vi genomför Säker Jobb Analys och utför en räddningsplan. Vi tillhandahåller den utrustning och de luckvakter/instigningsledare som krävs för att genomföra arbete i det slutna utrymmet på tryggt och säkert sätt.
  Vi säkerställer tillsammans med produktionen att utrymmet är säkrat från yttre media genom tex LoToTo.