safe exit
din hse partner  MED SÄKERHET I FOKUS

Vi hjälper er att nå nya nivåer inom säkerhetsarbetet

TRYGGHET FÖR DIG

HSE SamordnareHSE Samordnaren driver arbetsmiljöarbetet genom positiv kommunikation och nära dialog.   HSE Samordnaren säkerställer att arbetet inom projektet drivs i enlighet med gällande lagar, regler och standarder.  
HSE Samordnaren planerar och genomför riskanalyser, utbildningar samt utvärderar och sammanställer HSE-data och rapporter.  


Ledord för vårt HSE arbete
DIALOG
FÖRSTÅELSE
LÄRANDE 
Vårt fokus är tredje part och att vi alla ska komma hem vid dagens slut