Safe Exit är ett Sundsvallsbaserat företag som startade år 2020. 
Jag har under många år arbetat praktiskt med riskanalyser och tillstånd för instigning i slutna utrymmen. 
Under min tid på industrin har jag skaffat mig stor kunskap kring de risker som kan uppstå vid instigning och räddning i slutna utrymmen.  
Jag har stor kunskap om olika typer av material, kemikalier, brandfarliga varor och explosionsrisker. 

Peter Hildingsson

Affärsidé och Vision

Safe Exits affärsidé är att erbjuda kvalitativa helhetslösningar för instigning i slutet utrymme. Helhetslösningen innebär att vi står för riskanalys, utrustning och instigningsledare för säker instigning med tydlig räddningsplan. Vi bidrar till att öka säkerhetsmedvetenheten hos företagen.

Vår vision är att vi ska vara det ledande företaget för trygga och säkra instigningar i slutna utrymmen