safe exit
din hse partner  MED SÄKERHET I FOKUS

Vi hjälper er att nå nya nivåer inom säkerhetsarbetet

TRYGGHET FÖR DIG

VI ERBJUDER TJÄNSTER MED FOKUS PÅ HÄLSA, SÄKERHET OCH MILJÖ INOM INDUSTRIN

hse samordning

  HSE-samordnare utgör ett viktigt stöd och expertis till hela organisationen när det gäller det systematiska miljö- och arbetsmiljöarbetet.

TILLSTÅNDSSKRIVNING

Vi har gedigen erfarenhet av tillståndsskrivning för högriskarbeten som arbete i slutna utrymmen, heta arbeten, kemiska risker och höghöjdsarbete

systematiskt arbetsmiljöarbete

Vi hjälper dig höja säkerheten på din arbetsplats genom kartläggningar och inventering.

Säkerhet i slutna utrymmen - LUCKVAKT o INSTIGNINGSLEDARE

 Vi har gedigen kunskap från industri gällande instigning i tankar, autoklaver, cisterner, brunnar mm

BESIKTNING AV FALLSKYDDSUTRUSTNING

Vi besiktar din fallskyddsutrustning som tex selar, lyftblock, mm