TRYGGHET FÖR DIG VID ARBETE
I SLUTNA UTRYMMEN

SÄKERHET, TRYGGHET OCH KVALITÉT

-Vi hjälper er att nå nya nivåer inom säkerhetsarbetet -Med vår erfarenhet och kunskap inom högriskarbeten hjälper vi dig
utföra arbete i slutet utrymme på ett säkert sätt.

För att minska risken för olyckor i slutna utrymmen krävs kunskap och erfarenhet av de risker som kan uppstå. Även om man utför riskanalyser och försöker förutse vad som kan hända så glömmer man ofta hur viktigt det är att den eller de som står vakt har rätt utbildning och att man har övat på räddning ur det slutna utrymmet som man jobbar i. Räddning ur slutet utrymme är ofta väldigt komplext och kräver återkommande övning.

KARTLÄGGNING

Vi hjälper dig höja säkerheten på din arbetsplats genom kartläggningar och inventering.

LUCKVAKT o INSTIGNINGSLEDARE

Vi har gedigen kunskap från industri gällande instigning i tankar, autoklaver, cisterner, brunnar mm

BESIKTNING AV FALLSKYDDSUTRUSTNING

Vi besiktar din fallskyddsutrustning som tex selar, lyftblock, mm


Vi samarbetar med Teknikutbildarna gällande utbildning

Vad är ett slutet utrymme?

 Slutet utrymme -  Confined Space 

Ett Slutet Utrymme är ett utrymme som är ogästvänligt och svårt att ta sig in i och ut ur. 

Exempel på slutet utrymme kan vara tankar, cisterner, reaktorer, hiss schakt, ventilationstrummor men även ett grävt hål i marken kan vara ett slutet utrymme. 

Man skall se varje inträde i ogästvänlig miljö som ett icke rutin jobb och stort säkerhetstänk och noggranna förberedelser krävs.